Voeding

Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Moedermelk bevat alle voedingsstoffen die je baby nodig heeft. Mogelijk laat je persoonlijke situatie dit niet toe, of twijfel je over het geven van borstvoeding. Onze kraamspecialisten geven voorlichting en bieden ondersteuning bij jouw keuze. 

Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Moedermelk bevat alle voedingsstoffen die je baby nodig heeft. Het beschermt bovendien tegen ziekten en infecties. Het geven van borstvoeding kan allerlei vragen bij je oproepen zoals: Hoe leg ik aan? Hoe vaak per dag moet ik mijn baby voeden? Hoe weet ik of mijn baby genoeg gedronken heeft? Wat kan ik eten als ik borstvoeding geef?

Onze kraamspecialisten geven voorlichting, instructie en bieden je ondersteuning bij borstvoeding.  Bij specifieke vragen en of problemen kunnen wij contact opnemen met een lactatiekundige van praktijk Baby & Borstvoeding. Zij kunnen ondersteunen door antwoord te geven op je vragen of een consult aan huis brengen. De kosten voor lactatiekundige ondersteuning worden vaak vergoed door je verzekeraar. Check hiervoor je polisvoorwaarden.

Tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF ontwikkelden tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding. Wij voldoen aan de tien vuistregels. In de vuistregels staat dat wij:

  • Een borstvoedingsbeleid hebben
  • Alle kraamspecialisten de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid
  • Jou voorlichten over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven
  • Jou helpen om binnen een uur na de geboorte je baby aan te leggen
  • Uitleg geven over het aanleggen van de baby en hoe je de melkproductie in stand kan houden
  • Erop toezien dat je baby geen andere voeding dan borstvoeding krijgt, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie
  • Je stimuleren de baby gedurende de eerste periode bij jou op de slaapkamer te laten slapen
  • Je leren borstvoeding op verzoek te geven
  • Je leren dat het beter is om je baby geen speen of fopspeen te geven
  • Je wijzen op het bestaan van borstvoedingsorganisaties en je zonodig tijdig doorverwijzen

Meer informatie over borstvoeding?

Film over borstvoeding (bron: voedingscentrum)

In dit filmpje leer je veel over het maken van moedermelk: Welke hormonen en reflexen spelen een rol? Zijn er factoren die het geven van borstvoeding vergemakkelijken of bemoeilijken? Hoe ziet moedermelk eruit en waar bestaat het uit? En heeft je kind genoeg aan jouw melk? 

Handige links

www.borstvoeding.nl
www.lalecheleague.nl
www.borstvoeding.com
www.borstvoedingnatuurlijk.nl

Wil je graag borstvoeding geven maar laat je persoonlijke situatie dit niet toe? Of twijfel je over het geven van borstvoeding?

Mogelijk kan een persoonlijk contact met onze lactatiekundige of kraamspecialist twijfels wegnemen of vragen beantwoorden.  Mocht je besluiten geen borstvoeding te willen geven of de situatie dit niet toelaten dan zullen we je begeleiden in het geven van kunstvoeding.

Onze kraamspecialisten leveren speciale zorg voor elke aanstaande moeder